Íslensk framleiðsla

Í sátt við náttúruna í Skagafirði

steinullarplotur-belowfold

Einangrun – Steinull hf.

Steinull hf hóf framleiðslu á steinullareinangrun til notkunar í byggingar í ágúst 1985. Frá byrjun hefur mikil þróun verið á framleiðslunni ásamt því að vöruframboð hefur aukist verulega í takt við þróun á byggingarmarkaði. Fljótlega eftir stofnun byrjaði útflutningur á framleiðslu verksmiðjunnar og eru þar Færeyjar, Bretland og Þýskaland með mesta magnið á liðnum árum.

Hjá Steinull eru 30 fastráðnir starfsmenn,  við framleiðslu er unnið á vöktum allan sólarhringinn frá mánudagsmorgni til föstudagskvölds.

Á vefnum er hægt að nálgast og skoða þá bæklinga sem gefnir hafa verið út ásamt tæknilegum upplýsingum og vottorðum á framleiðslu.

Gæða- og umhverfisvottuð framleiðsla

Grundvöllur fyrir rekstri Steinullar hf. byggir á því að fyrirtækið sé ávallt í fararbroddi á íslenskum einangrunarmarkaði. Til þess að nýta umframafkastagetu er leitast við að afla arðsamra útflutningsverkefna.

Afurðir fyrirtækisins er steinullareinangrun framleidd úr endurnýjanlegum hráefnum, sem að mestu eru tekin í næsta nágrenni við verksmiðjuna. Notaðar eru öflugar mengunarvarnir til að draga úr umhverfisáhrifum. Notuð er umhverfisvæn raforka við framleiðsluna, sem byggir einnig á hæfu og vel þjálfuðu starfsfólki.